Sport

Buitemuurse aktiwiteite word gesien as ʼn verlengstuk van die onderrigtaak omdat dit ook deel vorm van die opvoeding van ons leerders in totaliteit. Ons poog om soveel as moontlik leerders te betrek by ons wye verskeidenheid sportsoorte.

Fasiliteite

  • 2 rugby velde 1 met spreiligte
  • 2 krieket velde 1 met spreiligte
  • 5 “high performance” krieket nette met spreiligte
  • 4 weervaste netbalbane met spreiligte
  • 6 grasbane
  • 1 mini astro hokkie baan met spreiligte
  • Bergfiets “pump track”
  • 1 atletiekbaan met spreiligte