Algemene Inligting

Skooltye

Die skool begin daagliks vir Gr.1 – Gr.7 07:25 tot 13:30
Daar is daagliks 2 pouses.

Vakansiedae 2023

Publieke en skoolvakansiedae 2023

1 Januarie Nuwejaarsdag
21 Maart Menseregtedag
7 April Goeie Vrydag
10 April Familiedag
27 April Vryheidsdag
1 Mei Werkersdag
16 Junie Jeugdag
9 Augustus Nasionale Vrouedag
24 September Erfenisdag
16 Desember Versoeningsdag
25 Desember Kersdag
26 Desember Welwillendheidsdag

Skoolkwartale

Skoolkalender 2023

Kwartaal 1 12 Januarie tot 17 Maart (47 dae)
Kwartaal 2 5 April tot 24 Junie (53 dae)
Kwartaal 3 19 Julie tot 30 September (52 dae)
Kwartaal 4 11 Oktober tot 14 Desember (47 dae)

Totaal 207 dae