Registrasievorms

Registrasies vir 2024

Ouers kan reeds nuwe leerders vir 2024 by die laerskool inskryf.

 • Registrasievorm – (Bo)
 • Die volgende dokumentasie vorm deel van die registrasieproses en moet elektronies op u rekenaar gestoor word:
  • Ouer se ID (indentiteitsdokument) of paspoort
  • Kind se ID (indenteitsdokument) of paspoort
  • Kind se geboortesertifikaat
  • Bewys van huisadres
  • Bewys van werksadres
  • Nuutste skoolverslag/rapport
  • Immuniseringskaart of –verslag
  •  

Indien u nie ‘n Suid-Afrikaner is nie, word die volgende dokumentasie ook benodig, waar van toepassing:

  • Vlugtelingpas
  • Asielsoekerpas
  • Permanenteverblyfpas
  • Studeerpermit

 

Inskrywings en die nodige dokumentasie kan nou al by ontvangs ingehandig word.