Graad 1 - 3

Laerskool Menlopark poog om ʼn  ondersteuningsnetwerk te vestig vir die ontwikkeling van elke leerling om sodoende ʼn gelukkige en gebalanseerde kind daar te stel. Ons strewe daarna om saam met al die personeel wat met gr.1-3 leerlinge werk, ʼn omgewing te skep waar die leerlinge kan eksperimenteer, ontdek en speel-speel leer. Hier spog ons skool met een van die beste Grondslagfase-afdelings in die land met die uitnemendste onderwysers.

Ons poog om ons klassies so klein as moontlik te hou sodat soveel moontlik persoonlike aandag aan elke leerling gegee kan word. Dit impliseer:

 • Remediërende onderrig
 • Kwaliteitsonderrig
 • Opvoedkundige uitstappies
 • Toegewyde personeel
 • Gereelde inligting- en oueraande


Die Grondslagfase spog met die volgende:

 • Een rekenaarklas per week
 • Een Mediaklas per week
 • Twee liggaamlike opvoedingsperiodes per week
 • Een musiekklas per week
 • Een leesperiode per week
 • Een samesang periode week

Laerskool Menlopark bied ook vakke aan soos Nasionaal en deur die Gautengse Onderwys Departement voorgeskryf is:

 1. Wiskunde
 2. Afrikaans huistaal
 3. Lewensvaardigheid
 4. Engels eerste addisionele taal

Rekenaarsentrum

Basiese rekenaarvaardighede word ontwikkel deur: Legkaart bou, inkleur, patrone, tel, wiskundige bewerkings en volgorde van gebeure.

Basiese tikvaardighede en muisvaardighede.
Verken funksies van die “Word”-program.

Musiekklas

Ons leerders kan hulself musikaal uitleef in ons musiekklas. Ons grondslagfase leerders maak ook lekker musiek elke week vir een periode.

Mediasentrum

Leerders besoek die mediasentrum in klasverband een keer elke tweede week, waartydens die leerders geleentheid kry om boeke uit te neem.

Leesklas

Ons fokus ook om ‘n liefde vir lees te kweek by ons leerders. Buiten lees in die klasse gaan ons grondslagfase leerders ook op vasgestelde periodes een keer per week na die leesklas.