Skoolbestuur

Skoolbestuurspan

Gerhard Pieterse

Hoof

Odette Klopper

Adjunkhoof
Akademie

Johan Roets

Bestuurshoof
Kommunikasie

Theo van Heese

Bestuurshoof
Sport

Suzette Rothmann

Departementshoof
Intersenfase

Susan Coetzer

Bestuurshoof
Kultuur

Chrisna Otto

Departementshoof Grondslag Fase

Sybrand van Dyk

Bestuurshoof
Administrasie, terreinbestuurder en sekuriteit

Anja van Huyssteen

Bestuurshoof
Sport

Adéle Wilken

Bemarking en Projekte

Michelle Erasmus

Bestuurshoof
Tale